Præmieret Serie
Steen Wrem (serie)
Præmieret Billede
Stig Stasig
Præmieret Billede
Henrik Saxgren
Præmieret Kollektion
Carsten Ingemann (serie)
Årets Pressefotograf
Teit Hornbak (serie)
Årets Pressefoto
Miklos Szabo
Årets TV/Video
Jens Otto Frederiksen
Præmieret Billede
Jens Dige
Præmieret Billede
Holger Bundgaard