Præmieret Billede
Jens Dresling
Præmieret Serie
Torben Stroyer (serie)
Præmieret Billede
Mikkel Østergaard
Præmieret Serie
Stig Stasig (serie)
Årets Pressefotograf
Henrik Saxgren (serie)
Præmieret Serie
Henrik Saxgren (serie)
Årets Pressefoto
Nils Rosenvold
Årets TV-indslag
Carsten Reenberg
Præmieret Serie
Anders Ole Olsen (serie)