Årets Pressefoto

Lars Bertelsen

Freelance

Session - Danmark 1998.