Årets Pressefoto

Finn Frandsen

Politiken

Poul Schlüter, 1945-1985.