Åben Klasse

Janus Engel Rasmussen

Hvis en given hændelse er af alvorlig karakter, træder Beredskabsstyrelsen til fra et af sine fem centre. I Danmark har der i det store hele faktisk været værnepligt siden vikingetidens ledingsystem, men det system, som vi kender i dag, blev indført ved lov i 1849, hvor også det særlige danske lodtrækningssystem blev indført. Der holdes session næsten hver eneste dag året rundt. Beredskabsstyrelsen har værnepligtige i Thisted, Herning, Haderslev, Næstved og Allinge. Der er venteliste på alle centre.

Janus Engel Rasmussen

Det er svært at varsle om skybrud, da de er meget lokale fænomener. Om sommeren samler varmen sig over de tætte bebyggelser, hvilket skaber lufttemperaturer, der er højere end i omgivelserne. Byplanlægning er derfor en nøglekomponent i forebyggelsen af skybrud. Som Roskilde Skatepark der er bygget som et stort ekstremregnsdræn for en stor del af byen.

Janus Engel Rasmussen

Under en terrorøvelse i Aalborg skal forsvarets ammunitionsrydningstjeneste afmontere en bilbombeattrap. Det foregår, ved at en person i bombebeskyttelsesdragt manuelt placerer en slags trigger nær attrappen, hvorefter rulle-marie-robotten kører ind og detonerer ’bomben’. Normalt bliver denne person fragtet på en ATV, men i dag måtte han presse sig ind på forsædet af en bil.

Janus Engel Rasmussen

Det geomagnetiske nulpunkt bliver kalibreret af Lars Pedersen fra DTU Space, der ligger nær Brorfelde Observatorium på Vestsjælland, for at varsle ændringer i den geomagnetiske stråling, der påvirker Jorden. Nulpunktet er placeret her for at undgå forstyrrelser fra højspændingsledninger, som f.eks. går langs de fleste jernbanestrækninger.

Janus Engel Rasmussen

En ung pige bliver vaccineret mod livmoderhalskræft hos Amagercenterets læger. Børnevaccinationsprogrammet er i sig selv en vigtig årsag til, at højvirulente – altså meget smitsomme og farlige – sygdomme forekommer sjældent. Der har dog gennem det seneste årti været vigende tilslutning til dele af det, specielt hpv-vaccinen for piger, der blev en del af programmet i 2009.

Janus Engel Rasmussen

En telegrafist fra Lyngby Radio modtager opkald fra havet. Lyngby Radio faciliterer telekommunikation mellem land og vand. Fra 1923 og frem lå denne tjeneste hos Post- og Telegrafvæsnet i Lyngby. I 2014 hjemtog staten opgaven til forsvaret, og Lyngby Radio og dets telegrafister er nu flyttet til Aarhus og holder til i søværnets bunker i Aarhus – den fælles redningscentral for søværnet og flyvevåbnet. Den danske eftersøgnings- og redningstjeneste udfører omtrent 350 søredningsoperationer årligt.

Janus Engel Rasmussen

En hånd fra sundhedspersonalet rører ved en reaktorsilo på Risø, hvori der er støbt bittesmå blykugler ind i betonen. Sundhedspersonalet, der varetager de radioaktive målinger forbundet med dekommissioneringen på Risø, deres viden og udstyr, er en vigtig brik, hvis et atomuheld eller en atombombe skulle påvirke dansk territorium.

Janus Engel Rasmussen

Danmarks Meteorologiske Institut spiller en kæmpe rolle i det danske beredskab. I takt med udviklingen af vejrmodeller og supercomputere bliver det nemmere at varsle risikable vejrhændelser. DMI købte i foråret 2016 en ny supercomputer, som spiller en uvurderlig rolle i det danske beredskab. For at spare penge på nedkølingen af denne valgte man at stille den på Island. I kælderen hos DMI står nu servere, der spejles med supercomputeren to gange i døgnet.